Informatie Bulletin                  Jaarvergadering (ALV)         Financiele verantwoording
Zomer           2009
Voorjaar        2010
Zomer           2010
Augustus       2011
Oktober         2012
Najaar           2013
 2009
 2012
 2013
A-D`s soort van Adrem van 1948
De ontstaans geschiedenis van (HAD) Avio-Diepen door (Dir) D.G.de Rooij
Mission impossible door Jan Elsink
Turken met een Limburgs accent
VOFE nieuws uit 1993 van het Grafisch centrum
De stichter van
Klik op de    foto`s  voor hun levensloop.
  “Avio-Diepen”
 De stichter van        “Fokker”
Anthony Herman  Gerard Fokker  * Kediri, Java, 6 april 1890   New York City, 23 december 1939
Count Count Het bestuur
        Frederik Jan Leo       (Frits) Diepen.      * Tilburg, 29 augustus 1915        Düsseldorf, 4 juli 1974
Repair, overhaul & modification
Let op!  Het paviljoen is niet ons restaurant. Dat is “ Tennispark Welgelegen”
Design & realisation
             Hoe   
Najaar           2014
Apache
Gloster Meteor
Fokkers fighter cockpits
Fokkers  helikopter  cockpits
Alles wat vliegt
F-27-500
F-28
Fokker 50
Fokker 60
Fokker 70
Fokker 100
Fokker 130       (tekentafel)
D-VII
D-XXI
S-14
Hawker  Hunter
F-84
F-86
F-104
NF-5
F-16
JSF/F-35
Westland Lynx
NH-90
Wat een piloot ziet
Spectaculaire websites
1
Directeuren van Fokker Ypenburg.  (Nu C.E.O. genoemd ) 
Directeuren H.A.D.
Fokker  cockpits
Het is een programma om zogenaamde pdf files te kunnen lezen. In de verken- ner hebben ze de extensie .pdf, vandaar. Er wordt mee bereikt dat op elke pc. zo`n bestand of brief er hetzelfde uitziet. Daarnaast, en heel belangrijk, kan men de tekst niet meer zelf aanpassen zo- dat de authenticiteit ervan gewaarborgd blijft.
De kerstborrel van 2017  
Directeur de Rooij weg bij Avio-Diepen
4 september 1987
Schrijf u in bij de stichting
                           Er is veel te zien en te lezen op het  Fokker Web  U kunt daar op het prikboord mededelingen of ervaringen plaatsen.                          Meldt u zelf aan. Het is zonder kosten. Maak een account aan met uw foto. ( Foto`s zeggen meer dan namen naarmate we ouder worden)                                    Het overlijden van voormalige collega`s die via “ Delta Loyd “ (Nu Nationale Nederlanden)   verzekerd zijn, krijgen we niet meer te horen i.v.m.  “ Privacy “  wetgeving. U alleen nog kunt ons op de hoogte houden! In ieder geval via het Fokker Web !                    Fokker / GKN heeft voor 3 jaar, 2016/7/8, een collectieve zorgverzekering afgesloten met “CZ”                Alle Fokker gepensioneerden kunnen de korting van 10% op de basisverzekering   en 15% op de aanvullende verzekering  benutten !               Bel of mail de secretaris voor het collectiviteits nummer…….            
Oktober         2015
1950
1960
1980
1995
1996
2018
Activiteit in 2017:   Bezoek aan het  “ Nationaal Militair Museum ”. 18 mei. Het was een groot succes met 50 deelnemers!
Het bestuur vergadert diverse malen per jaar en doet dat tijdens de soos. Wilt u mee doen? Heel graag ! Willen we de kerstborrel & de soos behouden? wij wel ! En U ?
.
18-08 Fouten in de website hersteld. Ziet u er meer? Meldt het a.u.b.! 16-09 Overlijden Jan van Gemert 23-09 De pagina “Collectors items” bijgewerkt. 19-10 Nieuwsbrief no:7. Oktober 2017 21-10 Een heel mooi thuis project van Tom Biesot. 17-11 Wederopbouw Ypenburg uit de de “Oud Hagenaar” 24-11 De webmaster heeft een nieuw mailadres, flipwesterhoff@ziggo.nl 13-12 Foto dames voetbal toegevoegd 21-12 2 foto`s modelbouwclub , 17 foto`s op de KB pagina en 2 foto`s op de pagina Jubileum. Overlijden Mw. Fien Bruggemans op 17 december j.l. 22-12 13 foto`s op de pagina groepsfoto`s  2 foto`s op Ypenburg  25-12 Kerstborrel foto`s 2017 Laboratorium foto`s 27-12 Nieuwe foto op sport en spel                    2018 07-01 Nieuwe foto`s op PV afdelingen 14-01 Een aanvulling boven het “ In Memoriam “ Graag uw mening hierover! 07-02 Laatste vlucht Fokker 70 09-02 Eerste vlucht F-104 gebouwd op Schiphol 11-02 Overlijden Sonja Hoogenboom & Ruud Meijer. 24-02 Overlijden Mw. A.Krijgsman - Ivens en Ton Moret 24-03  Overlijden Joop Piket 04-09  Deze website wordt nog beperkt onderhouden.   We gaan hem vervangen.  
In
foxyform
Ledenbestand Ledenbestand Calendarium vliegveld Ypenburg Calendarium vliegveld Ypenburg Ypenburg startpagina Ypenburg startpagina Website bronnen Website bronnen
Bezoekers vanaf mei 2016
Gezichten Gezichten Fokker Web Fokker Web
Datum      Aanpassingen aan de website
Ypenburg er uit
zag tot
1996
(het laatste IB.)
Onze sponsoren
De activiteiten van de VOFE                 SOOS  Elke 2e dinsdag van de maand, behalve de maanden juli en augustus, houden we de SOOS in het restaurant van Tennispark “ Welgelegen “ in Rijswijk. Het adres;  zie onder bij kerstborrel. Een fijne bijeenkomst van oud collega`s. Hapje, drankje en gezellig kletsen over wat we allemaal beleefd hebben op Ypenburg. We zijn er om 13:30 uur. De drankjes zijn voor rekening de VOFE, tenzij de belangstelling erg groot wordt. Dan moeten we hierover beraadslagen. Een video presentatie kan. Er is een beamer met scherm waar een laptop een presentatie kan geven. Eigen initiatief in deze is belangrijk om ons als oud collega`s, bij elkaar te houden.
  Kerstborrel Dit is de gelegenheid, naast de SOOS, om weer met uw oud collega`s herinneringen op te halen. Er komen gemiddeld zo`n 120 mensen, sommigen met partner, uit alle afdelingen.     Aanvang 13:00 uur in het Tennispark “ Welgelegen “ in Rijswijk. Nieuwe leden zijn van harte welkom maar moeten dan wel lid worden. Bent u, of wordt u lid, en is uw contributie betaald, dan zijn de eerste drie (3) consumpties en de koffie voor rekening van de VOFE.  Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ Rijswijk (Z-H). Kijk hier voor meer info of hier.
Fokker Web ook op Facebook Fokker Web ook op Facebook Akte van oprichting & statuten Huishoudelijk reglement Bericht van registratie Computer tips Computer tips
I.v.m. het vele werk en de kosten ervan, versturen we geen I.B. meer, maar gaat alles via email. Heeft u geen email, geef dan indien mogelijk een emailadres op van kinderen of vertrouwens  persoon.
Welkom oud Fokker collega. Heb je bij Fokker op YPENBURG gewerkt, dan word je vast lid van de VOFE Ypenburg via het formulier hieronder of het formulier verderop in de website. De contributie bedraagt minimaal 7,- per jaar of minimaal 12,- per jaar voor 2 personen. Ben je wel lid maar is je e-mailadres gewijzigd, dan willen we dat ook graag weten.
Tel.boek Yp.1984 Tel.boek Yp.1984
November     
November     
2016
Wat is het doel van deze website
target="_blank" onclick="return(xr_nn());"> Vul het formulier in en klik op verzenden. Hebben wij de benodigde info & contributie ontvangen, dan bent u lid en komt u op de ledenlijst. U krijgt daarvan bericht. Let op: U betaalt aan de penningmeester maar uw gegevens moeten ook naar de secretaris. Contributie periode is van 1 augustus tot 31 juli het jaar daarop.  Rek.nr. NL94 INGB 00037 15 562 t.n.v. Penningmeester VOFE Ypenburg
Klik op een kleine foto voor een vergroting en dan met de muis over de vergroting
*
2017
  2019 & 2020
Heeft u zich als lid of bezoeker aangemeldt maar de contributie niet betaald, dan moet u ter plekke de achterstallige contributie voldoen.
Weet u dat in de Adrems ook foto`s (z/w) staan. Klik hier en dan op een groene schicht naar keuze.    Op Facebook is een  besloten  groep aangemaakt.  Vofeypenburg  Alle VOFE leden die op Facebook een account hebben,               zitten er in en kunnen elkaar berichten sturen die dan ook alleen voor die leden zichtbaar zijn.          Vindt u dat wel wat, maak dan een account aan en meldt dit bij de Secretaris. Hij voegt u dan aan de groep toe.
Van onze 2de oud voorzitter       Aad Platteel
 1945 Frits  Diepen  Vliegtuigen NV.   |    1949 Avio Diepen NV & Aero Holland   |    1974 Avio Fokker BV  |  1984 Fokker Aircraft BV.  |  1993 Fokker Aircraft en DASA    |    15 maart 1996  Faillissement
Jan. 2017
Mrt. 2018
Feb. 2017
“In Memoriam” klik links of rechts op het plaatje.
Alle rechten van de website berusten bij de vereniging. Foto`s mogen door derden vrij gebruikt worden. Veel teksten onder de foto`s berusten op het geheugen van de webmaster en de leden en zijn dus mogelijk incorrect. Weet u de goede tekst? Stuur een mailtje of belletje! Een donatie, hoe klein ook, aan de penningmeester, wordt zeer op prijs gesteld, maar lid worden is nog beter! De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te `s-Gravenhage onder nummer 27179974, als werknemersorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.
Om .PDF files te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma is gratis van internet te downloaden. Klik op het logo hiernaast om het programma te downloaden en daarna te installeren. Om de ledenlijst te kunnen inzien of andere Excel werkbladen, heeft u MS Office Excel nodig. Heeft u dit programma niet, download en installeer dan de Excel Viewer.
Vereniging van Oud ……
. Ypenburg Employees
en Handelmij  “Avio-Diepen B.V.”  (HAD)
Opgericht, 23 maart 1982
Beweeg de cursor over de      knoppen  en er verschijnt een uitval-  scherm naar de diverse  afdelingen of nieuwsbrieven.  
  Het bestuur informeert u zo snel mogelijk als collega`s      ons ontvallen, maar de informatie moet van u zelf komen.. Andere bronnen zijn er helaas niet meer.   Via  de mail informeren we u dan zo snel mogelijk zodat u nog kunt reageren. Klik op een foto voor meer informatie.   Klik onder op het linker plaatje voor een uitgebreider overzicht of op het rechter voor een overzicht per jaar (laatste 10 ) Beide zijn bladerbaar.
Opnieuw is een collega ons ontvallen maar zal altijd in onze herinnering blijven. Woorden schieten te kort als gevoelens overheersen
De voorzitter organiseert de ALV, zit de bestuursver gaderingen voor en is lid van de redaktie. VACATURE. De penning meester beheert de financien.
Feb. 2017
Dec. 2017
Febr. 2018
Jan. 2018
Febr. 2018
Van een aantal van onze oud collega`s of hun partner, is ons bekend dat zij in meer of mindere mate ernstig ziek zijn. Ook zijn er collega`s die wel ziek zijn maar niet levens bedreigend. Misschien wilt u hen eens bellen of een kaartje sturen.  Bent u genoemd en wilt u dit niet. Bel me en ik haal u meteen weg. Kijk op de ledenlijst voor meer informatie. Kunt u daar niet bij dan kunt u altijd met de secretaris bellen of mailen.    flipwesterhoff@ziggo.nl of  06-50204215