Sloop t.b.v. de nieuwbouw  
Zweefvliegen boven Ypenburg in 1981
Ypenburg anno 1950
Woningbouw op Ypenburg.      Onder, de nieuwbouw t.b.v. Fokker
Deze S-14 stond bij de oorspronkelijke ingang van de vliegbasis Ypenburg. De foto is gemaakt in 1981. In het trimvlak nr. 14 van dat jaar, heeft een foto gestaan waarin u kon zien in welke erbarmelijke staat het toestel toen verkeerde. Nadat 3 leerlingen van de opleiding tot verfschilder het toestel van een nieuwe verflaag hadden voorzien, is dit het resultaat. Op de foto 2 van de 3 leerlingen. Joop Cousijnse (l) & Koos de Graaf. John Hopman was op het moment van de foto op vakantie.
Ypenburg. (boven) zoals het was op het moment van het faillissement, 15 maart 1996 De foto is van architecten bureau “de Weger” nu “Royal Haskoning” Het gebouw links  is het autoclaaf plein.
Ypenburg in 1984
Nieuwbouw van geb. 20 met de directie secretaresses, tekenkamer en de bekende trap naar de directie. Uit het Trimvlak van maart 1955 (In 1967 zat rechts onder van de trap, de medische dienst met zuster Gerarda van Oosterum en dr. Kikkert?.)
Polder-Puzzelrit Fokker Dordt - Avio-Diepen. Uit het Trimvlak no: 4, 1955
De foto is onderdeel van een boekje dat door Avio-Diepen is gemaakt en uitgegeven. In het boekje staat een foto van Generaal Eisenhouwer, vermoedelijk rond 1952 genomen.
Dwight David Eisenhouwer (ook wel “IKE” genoemd wat staat voor  “hij die lacht”)   * 14 oktober 1890
         † 28 maart 1969
Sloop van de oude expeditie en nieuw- bouw van Hal 39.
Een verhaal over      Ypenburg.
De verkeerstoren  rond 2007
Fokker & Ypenburg                                                               
2
Op 4 september 1967 waren er 680 werknemers werkzaam bij Fokker Ypenburg
Nu, anno 2014, 25.000 inwoners
Ypenburg rond 1980
Ypenburg in 1949
Ypenburg in ??
De D-day bevelvoerder in 1944 (2e wereldoorlog)
Sloop van Hangar 1
Sloop van Hangar B
Modelmakerij van Louis Knijf en mallen mag. van Chrispijn en de sloop ervan.
Links: sloop van de spuiterij van Jan Kats
Arie Pauwe bij de sloop van het Technische Dienst gebouw?
dl.1
dl.2
De plattegrond van Fokker Ypenburg van 3 november 1993
Gebouwnummer: 1 Hal A. Machinale KB. 6 Mallenmagazijn, Chrispijn 7 Modelmakerij Louis Knijf 11 Thermoplasten, ruiten 18 Koolstof aanmaak 19 Project leiding 20 General Dynamics, MTA, Financien, Inkoop 22 Garage TD, listergebouw 26 Aanmaak Airbus delen 27 Handelmij “Avio-Diepen” 29 31 Samenbouw Airbus, F50, 100 delen 32 Pz , geneeskundige dienst en bewaking 33 Aanmaak diverse Fokker delen 39 Composieten 41 Magazijnen, Koppenol 42 Gereedschapdienst 45 Badenafdeling 46 Vriesruimten, 1e etage spuitcabines 47 Autoclaafplein 48 Kantoren, directie, restaurant 49 Vatenpark 50 Energie centrale 51 Koolstof samenbouw 52 Transportgang 53 Spuiterij 55A Voorbereiding lijmfilm 55B Expeditie 56 Transportgang 56A 104 Project bureau 105 106 Staionaire stofafzuiging voor de machinale KB. 110 Gereedschap fabrikage Piet van Swieten 111 Productie I & II 112 Glasbeat straal container 114 115 Spuiterij, Poelman 116 Gereedschap magazijn Matthieu Berghmans 119 120 121 123 Wachthuisje militaire bewaking  
124 Beveiligingsdienst 125 201 202 203 Vatenpark 204 Luchttanks autoclaven 205 206 Luchttanks autoclaven 207 Bunker voor chemicalien opslag 208 Koeltoren 209 Koeltoren 210 211 212 Afval container 213 Pers containers 215 216 218 219 Afval container 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 Afval eiland 243 261 Fietsen- en motoren stalling
Gedurende de periode nov. `93  en mrt.`96 van het faillissement, zijn er veel kleine los staande gebouwtjes gesloopt om plaats te maken voor een groter en uit één geheel bestaand bedrijf. Logistiek gezien beter te besturen. Dat was bij alle bedrijven het geval. Reden:  meer opbrengst (winst) Het gevolg daarvan is dat iedereen in een keurslijf geperst werd om precies te doen wat het protocol voorschreef. De arbeiders werden, net zoals Charley Chaplin, roboten.  
Adres ten tijde van het faillisement Fokker Aircraft B.V. Bedrijf Ypenburg Rotterdamseweg 35 2289 AC Rijswijk (Z-H) Nederland
Een bijna gereed autoclaafplein
De opbouw van Hal B. “Let op de 2 mannetjes helemaal bovenin de nok”